Velkommen til Aris Krisecenter


Kontakt os på tlf. 40 51 21 26.Vi støtter op om et liv uden vold

Alle har ret til tryghed

Vold kan både være en reel handling eller en trussel mod et andet menneske.


Volden kan have til hensigt at krænke en anden persons integritet, at skade eller påføre smerte mod en anden person.


At være vidne til volden, såvel som selv at blive udsat for volden, kan have samme følgevirkninger.

Volden kan udføres i affekt eller være en bevidst handling, som udøves mod en anden person.

(Kilde: Socialstyrelsen)