"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

(Kilde: Socialstyrelsens definition på vold i nære relationer)
”Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare." 

(Kilde: Socialstyrelsens definition på vold mod børn)

Hvad er vold?


Typer af vold


Fysisk vold

Fysisk vold er noget, som du kan mærke fysisk på din krop, det er en vold som forårsager fysisk smerte, til tider som blå mærker eller måske et brækket ribben. Fysisk vold kan være alt fra at blive nevet, skubbet og spyttet til lussinger, spark, slag og vold med en fysisk genstand.


Psykisk vold

Psykisk vold er en voldsform der kommer til udtryk som gentagende handlinger, der ofte foregår i det skjulte og altså kan være svær at få øje på. Psykisk vold kan fx omfatte vedvarende ydmygelser, kontrol, følelsesmæssig manipulation og trusler. Det kan være at blive styret af sin kæreste eller sine forældre og fx ikke selv få lov til at træffe sine egne valg, såsom hvilke venner man vil se og hvilket tøj, man ønsker at gå i. Psykisk vold kan have tendens til at eskalere over tid.


Digital vold

Digital vold foregår udelukkende online og er en form for psykisk vold. Den kan fx komme til udtryk når en person bruger de sociale medier til at nedgøre, kontrollere eller true dig. Det er digital vold, hvis du oplever at blive overvåget og kontrolleret, hvis din kæreste eller forældre via din telefon fx tjekker hvem du kommunikerer med, hvor du er, og hvem du er sammen med.


Seksuel vold

Seksuel vold er når andre overskrider dine grænser seksuelt fx hvis du oplever ubehagelige eller grænseoverskridende berøringer eller hvis du direkte eller indirekte tvinges til at udføre eller medvirke til seksuelle handlinger, som du ikke har lyst til. Det kan være alt fra at blive tvunget til at overvære seksuelle handlinger mellem andre til at blive tvunget til sex mod din vilje.


Materiel vold

Materiel vold sker, når en person ødelægger eller forsøger at ødelægge nogen af dine ting med vilje. Ofte kan det være noget som har betydning for dig eller er vigtigt i din dagligdag. Det kan være alt fra at rive et foto fra en vigtig begivenhed i dit liv i stykker til at ødelægge din mobiltelefon eller din computer.


Økonomisk vold

Økonomisk vold er handlinger som betyder, at du mister kontrol med dine egne penge. Det kan være alt fra, at du skal aflevere de penge, som du tjener, og dernæst må tigge og bede om at få lommepenge eller penge til mad. Du kan blive presset til at betale, låne penge ud eller optage lån.


Latent vold

Latent vold er en særlig form for psykisk vold, hvor du konstant frygter for, hvornår volden sker igen. Du vil forsøge at tilpasse din adfærd for at undgå, at volden opstår, fx ved at undgå at gøre/sige det, som du tidligere har erfaret udløste volden. Eller du tilsidesætter dine egne behov for at tilpasse dig den voldelige parts forventninger og ønsker.

(Kilde: Typer af vold – BRYD TAVSHEDEN)