Målgruppe

Vi har en plads til dig, der er kvinde i alderen 18-80 år og som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold, samt dine eventuelle medfølgende børn op til 17 år. Du skal være selvhjulpen hvad angår hverdagen med indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring osv. 


Vold kan forstås som en eller flere af følgende typer af vold: fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, materiel vold og/eller økonomisk vold.


Målgruppen er ikke kvinder med ubehandlede psykiatriske diagnoser og/eller misbrug. 


Visitation kan ske anonymt ved egen, eller anden nær henvendelse, eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.


Huset er pga. trapper ikke egnet for gangbesværede. 


Du kan altid kontakte Lev uden Vold for informationer om ledige pladser på hotline 1888.

“Alle har ret til liv, frihed og sikkerhed. Du er født fri og har ret til et liv i frihed, fri fra frygt”

- Kilde “Amnesty International

Danmark, artikel 3”