Organisation

Aris krisecenter er en selvstændig og uafhængig enhed, der har egen bestyrelse.

Vores overordnede formål er at drive et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.


Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse i henhold til vedtægterne og består af: 

Bestyrelsesformand Aleksandra Kolasa, økonomiuddannet, leder i skattestyrelsen. 


Øvrige medlemmer: 


Marianne Marcussen

Uddannet socialrådgiver, leder i Frederikssunds Familieafdeling. 


Dorit Otzen

Tidligere leder af Reden København. Stifter af Redens Kvindekollegie, Reden STOP kvindehandel, Exitkollegiet mf. Dorit er gået på pension, men er et aktivt medlem af vores bestyrelse.